Akcja Sprzątania Świata

Druhny i druhowie,

tegoroczna Akcja Sprzątania Świata w wielu środowiskach rozpoczęła się już na dobre. Z tej okazji zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach ekologicznych. Są one przeznaczone dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, jak również uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Zaproponowane konkursy to świetna okazja do pracy zespołowej, jak i indywidualnej, to możliwość na realizację prób sprawności zuchowych i harcerskich o tematyce przyrodniczej, to również sposób na przeprowadzenie projektów starszoharcerskich. Dzięki nim uwrażliwicie swoich podopiecznych na piękno otaczającej nas przyrody oraz potrzeby ekologiczne naszej planety.

konkurs zbieramy zużyte baterie 2016

konkurs fotograficzny 2017

konkurs na fotoreportaż 2017

konkurs plastyczny 2017