Arkusz weryfikacyjny drużyny

Druhny i Druhowie. W dokumentach -> dokumentacja drużyny znajduje się nowy wzór arkusza weryfikacyjnego drużyny. Bardzo proszę o jego pobranie i dokładne uzupełnienie. Wypełniony arkusz należy zeskanować i przesłać na adres harcerskie@czestochowa.zhp.pl, a oryginał złożyć w biurze Komendy Hufca. Ostateczny termin przesłania i złożenia arkusza upływa 31 maja 2017 r. Dotyczy drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych i wielopoziomowych.

Czuwaj!
Namiestnik harcerski