Biuro KH – praca w wakacje

Druhny i Druhowie,

od 1.07. biuro KH zostaje przeniesione na HOSW “PAJĄK”. 

Na Wilsona 34 wracamy 2.09.

Czuwaj!