Bractwo Sztandaru od 2017 r. jest klubem specjalnościowy działającym w Hufcu ZHP Częstochowa. Klub zajmuje się wystawianiem pocztów sztandarowych i flagowych na uroczystościach hufcowych i miejskich oraz prowadzeniem warsztatów z zakresu regulaminów harcerskich. Naszym celem jest dbanie o prawidłowe umundurowanie oraz znajomość musztry harcerzy z hufca. Szefem klubu jest HO Wojciech Czarnecki.
 

Skład 

dh. Wojciech Czarnecki 
wojciech.czarnecki@zhp.net.pl

phm. Wojciech Misztela  

pwd. Anna Janas  

dh. Julia Oleśkiewicz  

dh Bartosz Jędrak  

dh Maciej Mizera