Czerwcowe spotkanie KSI

Druhny i Druhowie,

zapraszamy na posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich, które odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz.18:00. Spotkanie odbędzie się prawdopodobnie „na żywo”, dokładne miejsce podamy po otrzymaniu zgłoszenia. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie na adres ksi@czestochowa.zhp.pl zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w tym skany wypełnionej książeczki harcerskiej) do dnia 16.06.2021 r. 
 
Wszystkie osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o kontakt. Ze względu na obecną sytuację sanitarną i wynikające z niej utrudnienia w realizacji prób, prosimy również o zgłoszenie się osób, których próby są zrealizowane, ale brakuje obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy lub osoby, którym kończy się regulaminowy czas realizacji próby, lecz ze względu na Covid-19 nie mogą zrealizować swoich punktów. Wszystkie zgłoszone przypadki będziemy rozpatrywać indywidualnie.
 

Czuwaj!

phm Kacper Szymala