Dokumentacja drużyny – RODO

Czuwaj!

W związku z wejściem w życie RODO GK ZHP zaktualizowała podstawowe dokumenty jednostek.

Teraz każdy drużynowy dotychczasowy musi wypełnić klauzulę dołączoną do deklaracji drużynowego.

Każdy drużynowy musi od swoich harcerzy zebrać klauzulę dołączoną do zgody na przynależność do ZHP.

Wszystkie te sprawy muszą być dopełnione do końca listopada, w grudniu nastąpi weryfikacja zebranych zgód na podstawie przedstawienia w biurze KH kompletnych dokumentów drużyny.

Bardzo proszę wszystkich drużynowych o dopełnienie terminowości wypełniania dokumentów.

Dokumenty są dostępne w pobierali, w dokumentacji drużyny: http://pobieralnia.czestochowa.zhp.pl/Dokumenty%20druzyny/