Grudniowe spotkanie KSI

Druhny i Druhowie,
 
zapraszamy na ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich, które odbędzie się 17 grudnia 2020 r. o godz.18:00. Spotkanie odbędzie się w sposób zdalny przez aplikacje Microsoft Teams. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie na adres ksi@czestochowa.zhp.pl zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 6.12.2020 r. 
Prosimy także o wysłanie adresów e-mail (w domenie ZHP) osoby realizującej próbę i opiekuna. Na posiedzeniu Komisji online również obowiązuje regulaminowe umundurowanie.
 
Wszystkie osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o kontakt. Ze względu na obecną sytuację sanitarną i wynikające z niej utrudnienia w realizacji prób, prosimy o zgłoszenie się osób, których próby są zrealizowane, ale brakuje obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy lub osoby, którym kończy się regulaminowy czas realizacji próby, lecz ze względu na Covid-19 nie mogą zrealizować swoich punktów. Wszystkie zgłoszone przypadki będziemy rozpatrywać indywidualnie.
 
#razemalezdalnie