Harmonogram spotkań KSI

Druhny i Druhowie,
zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem KSI.
Prosimy, aby zapoznać się z terminami, ze względu na spotkania odbywające się w różnych dniach tygodnia 🙂