Hufcowa Kapituła Wędrownicza

Zapraszamy na spotkania Hufcowej Kapituły Wędrowniczej w dniach: 18 października ( środa) i 30 października ( poniedziałek) od godz. 16:00 w Biurze Komendy Hufca. Uwaga! Obowiązują limity zgłoszeń na każdy z podanych terminów (kto pierwszy ten lepszy). Zgłoszenia wyłącznie mailowo – najpóźniej w przeddzień HKW: kapitula@czestochowa.zhp.pl [każda zgłoszona osoba lub opiekun otrzyma potwierdzenie udziału]  Do zobaczenia!