Hufcowa Kapituła Wędrownicza

Zapraszamy na posiedzenie Hufcowej Kapituły Wędrowniczej 24 stycznia (środa) od godziny 18:00 w Biurze
Komendy Hufca.  

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo: kapitula@czestochowa.zhp.pl (prosimy o podanie celu spotkania oraz danych opiekuna).

Uwaga! W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będą obowiązywały limity miejsc.

Każda zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie udziału, a w przypadku wyczerpania limitu miejsc informację o zaproszeniu na HKW w lutym.