Hufcowa Kapituła Odznaczeń (HKO) jest zespołem instruktorskim powołanym przez Komendanta Hufca ZHP Częstochowa i działa w czteroosobowym składzie.

Przewodniczący
phm. Tomasz CZARNECKI

Członkowie Kapituły

phm. Aneta MIZERA

pwd. Marta NITA

pwd. Matylda SZYMCZYK

dh. Wiktoria TUREK

hko@czestochowa.zhp.pl

Głównym zadaniem HKO jest współodpowiedzialność za rozwój, a także motywowanie kadry instruktorskiej oraz harcerzy starszych i wędrowników z Hufca ZHP Częstochowa poprzez odznaczenia. Poza tym do zadań HKO należy: 

  • Opracowywanie regulaminów oraz wymagań na poszczególne odznaki i odznaczenia na szczeblu Hufca ZHP Częstochowa 
  • Weryfikacja wniosków oraz przedstawianie Komendantowi Hufca pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie odznaczeń.  
  • Przekazywanie Komendantowi Hufca ZHP Częstochowa wniosków o odznaczenia wyższego szczebla do KCH lub GK ZHP oraz wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe.  

Zdobywane odznaki i przyznawane odznaczenia opiniowane przez HKO na szczeblu hufca to:  

– Odznaka „Harcerska Służba Ziemi Częstochowskiej JURA”  

– Odznaka „Harcerska Służba Ziemi Śląskiej” 

– „Harcerska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza HOTK” 

– Odznaka „Za Zasługi dla Hufca ZHP Częstochowa” 

– Honorowy Tytuł „Senior Hufca ZHP Częstochowa” 

– Odznaka PTTK „Siedmiomilowe buty” 

– Wyróżnienie „Szkoła Przyjazna Harcerstwu” 

– List Pochwalny Naczelnika ZHP.  

 

HKO spotyka się na swoich posiedzenia raz w miesiącu, a w szczególnych przypadkach zwoływane są dodatkowe konsultacje przeprowadzane drogą elektroniczną. 

DOKUMENTY