Kapituła wędrownicza

Przewodnicząca

pwd. Magdalena CEGLAREK
kapitula@czestochowa.zhp.pl

Członkowie Kapituły:

phm. Kacper SZYMALA
dh. Maja KUBIAK

DRUŻYNA