Hufcowa Kapituła Wędrownicza zajmuje się wspieraniem działań drużyn wędrowniczych i wędrowników należących do Hufca Częstochowa poprzez sprawowanie opieki nad próbami na naramiennik wędrowniczy, stopnie HO i HR oraz znaki służb. Do naszych zadań należy również współpraca z opiekunami prób, opiniowanie prób i przedstawianie je komendantowi hufca do otwarcia lub zamknięcia oraz gromadzenie dokumentacji prób. Spotykamy się zwykle dwa razy w miesiącu w miłej atmosferze (mamy ciastka i inne dobre rzeczy!)

Przewodniczący

pwd. Maciej JASKÓŁA
kapitula@czestochowa.zhp.pl

Członkowie Kapituły:

pwd. Olimpia MATYJA

pwd. Karolina JĘDRYSZCZAK

pwd. Julia OLEŚKIEWICZ