KOMENDA

phm. Jagoda Misztela - Rakowska

Komendantka Hufca

tel. 503 757 732 komendant@czestochowa.zhp.pl

Jak zapisać dziecko do harcerstwa: LINK

phm. Mateusz Cyran

członek KH ds. finansowych
Skarbnik Hufca
zastępca Komendantki

tel. 504 198 815 skarbnik@czestochowa.zhp.pl

phm. Karolina Cyran

CZŁONKINI KH DS. PRACY Z KADRA
Zastępczyni komendantki

tel: 692 431 433 pracazkadra@czestochowa.zhp.pl

hm. Przemysław Kowalski

CZŁONEK KH DS. ORGANIZACYJNYCH ZASTĘPCA KOMENDANTki

tel: 503 499 833

przemek.kowalski@zhp.pl

pwd. Natalia Małek

członkini KH ds. programu

pwd. Jakub Pasieka

członek KH ds. wizerunku

tel: 531 218 849
jakub.pasieka@zhp.net.pl

Image (4)

pwd. Wojciech Czarnecki

członek KH ds. kwatermistrzowskich

tel: 690 664 989

wojciech.czarnecki@zhp.net.pl