Komisja historyczna

Przewodnicząca Komisji
hm. Halina Pałka

Członkowie

hm. Maria Teresa CHUDZIK
hm. Janina DRYNDA
hm. Teresa KOMENDER
hm. Zbigniew MĄDRZYK
hm. Bogusław STANISZ
hm. Jerzy WAWSZCZAK

“Ocalić od zapomnienia”