Przewodnicząca Komisji
hm. Halina PAŁKA

Członkowie

hm. Maria Teresa CHUDZIK
hm. Jerzy ŁUSZCZEK
dh. Kacper KUCIĘBA

„Ocalić od zapomnienia”