Przewodniczący:
hm. Sławomir RADOSZ
rewizyjna@czestochowa.zhp.pl

Członkowie:

hm. Arkadiusz KLIMCZYK
phm. Michał KASPRZAK
phm. Wojciech KOŁODZIEJCZAK
pwd. Aneta PAŁCZYŃSKA