Przewodniczący:
hm. Arkadiusz KLlMCZYK
rewizyjna@czestochowa.zhp.pl

Zastępca:

phm. Martyna PONIATOWSKA

Członkowie:

hm. Krystian ŁASZEWSKI

pwd. Aneta PAŁCZYŃSKA

pwd. Jakub CIURA