Przewodniczący:
hm. Sławomir RADOSZ
rewizyjna@czestochowa.zhp.pl

Członkowie:

hm. Arkadiusz KLIMCZYK
hm. Adam CZARNOŁĘSKI
phm. Martyna PONIATOWSKA
pwd. Aneta PAŁCZYŃSKA