Komisja stopni instruktorskich

Przewodniczący
hm. Iwona Orman
ksi@czestochowa.zhp.pl

Członkowie Komisji:

hm. Dorota GAL
hm. Magdalena KUCZERA
hm. Ewelina MICHOŃ
phm. Martyna PONIATOWSKA
hm. Krystian ŁASZEWSKI
phm. Kacper SZYMALA

DOKUMENTY