Komisja stopni instruktorskich

Przewodniczący
hm. Iwona Orman
ksi@czestochowa.zhp.pl

Członkowie Komisji:

hm. Dorota GAL
hm. Olga JAGUŚCIK
hm. Magdalena KUCZERA
phm. Kacper SZYMALA
hm. Ewelina MICHOŃ
phm. Martyna PONIATOWSKA

DOKUMENTY