Kwaterka 2018

Druhny i Druhowie,

Podobnie jak w roku poprzednim zapraszamy na KWATERKĘ na HOSW “Pająk”

Warunkiem udziału w tegorocznej kwaterce jest opłacenie podstawowej składki członkowskiej, zgoda bezpośredniego przełożonego.

Każdy zakwalifikowany uczestnik powinien posiadać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną.

https://kwaterka2018.zgloszenia24.pl

Czuwaj,

hm. Krystian Łaszewski