Namiestnictwo harcerskie

Namiestnik harcerski:

hm. Przemysław KOWALSKI
harcerskie@czestochowa.zhp.pl

członkowie Namiestnictwa:

pwd. Natalia Zalas
pwd. Karolina Woźniak
pwd. Michał Wojda