Namiestnictwo harcerskie

Namiestnik harcerski:

phm. Przemysław KOWALSKI
harcerskie@czestochowa.zhp.pl

członkowie Namiestnictwa:

dh. Natalia Zalas
dh Michał Wojda