Namiestnik starszoharcerski:

pwd. Natalia ZALAS

członkowie Namiestnictwa:

dh. Natalia MAŁEK
dh Wojciech RATAJ