Namiestnictwo wędrownicze

Namiestnicza Wędrownicza:

pwd. Magdalena CEGLAREK
wedrownicze@czestochowa.zhp.pl

Członkowie Namiestnictwa:

pwd. Magdalena Lenart
pwd. Oliwia Ceglarek
pwd. Emil Orlikowski