Namiestnictwo zuchowe

Namiestniczka Zuchowa:

pwd. Paulina JASIŃSKA
zuchowe@czestochowa.zhp.pl

Członkowie:

hm. Bogdan GIZA
phm. Tomasz JASIŃSKI
dh. Wiktoria SKÓRA