O hufcu

Hufiec ZHP Częstochowa obejmuje swym zasięgiem miasto oraz powiat Częstochowa. Różnorodność tradycji, zwyczajów oraz doświadczeń tworzy oblicze naszych drużyn hufca.
Spójnym dla wszystkich jest system wychowawczy rozumiany jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, jako chęć służby Bogu, Polsce i Bliźnim.

Działanie tak rozległego Hufca niesie za sobą wiele problemów, ale w sposób naturalny integrujemy młodych ludzi, pozwalając pokonywać bariery kulturowe. Większość przedsięwzięć realizowanych przez Hufiec ma charakter otwarty dla mieszkańców Częstochowy, służy upowszechnianiu i umacnianiu w społeczeństwie takich wartości jak prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, tolerancja i przyjaźń.

Do naszego hufca przynależy 1058 harcerzy i harcerek w 71 jednostkach (dane ewidencyjne z dnia 29.09.2016r.)