Hufiec Częstochowa obejmuje swym zasięgiem zarówno miasto jak i powiat Częstochowa. Różnorodność tradycji, zwyczajów oraz doświadczeń tworzy oblicze drużyn, które w nim działają. W codziennej pracy kierujemy się harcerskim systemem wychowawczym rozumianym jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, jako chęć służby Bogu, Polsce i bliźnim.

Działanie tak rozległego hufca niesie za sobą wiele wyzwań, które sprawiają, że w naturalny sposób integrujemy młodych ludzi, pozwalając pokonywać bariery społeczno-kulturowe. Większość realizowanych przez nas przedsięwzięć ma charakter otwarty dla mieszkańców Częstochowy oraz służy upowszechnianiu i umacnianiu w społeczeństwie takich wartości jak prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, tolerancja i przyjaźń. 

Do naszego hufca przynależy 797 harcerzy i harcerek (dane ewidencyjne z dnia 22.01.2024 r.)