OSL

Organizowanie Społeczności Lokalnej w dzielnicy Ostatni Grosz w Częstochowie

Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) to nowatorska metoda pracy środowiskowej.
OSL  to proces długofalowy nastawiony na trwałą zmianę rzeczywistości społecznej. Jest on szczególnie ważny w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pod koniec stycznia 2016 roku zadanie OSL przekazano do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach projektu unijnego „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozszerzono równocześnie działania na nowe dzielnice, i obok OSL funkcjonujących na Rakowie i Starym Mieście objęto działaniami: Stradom, Trzech Wieszczów, Zawodzie-Dąbie oraz właśnie Ostatni Grosz, którego prowadzenie zostało powierzone Hufcowi ZHP Częstochowa.

W ramach działań OSL Ostatni Grosz prowadzony jest szereg zdań animacyjnych, dla poszczególnych grup społecznych i wiekowych, m.in.:
– spotkania sąsiedzkie
– zajęcia z języka angielskiego
– zajęcia taneczno-ruchowe
– spotkania z ciekawymi ludźmi
– animacje dla dzieci i młodzieży
– spotkania okolicznościowe

Lokal jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00

Poszukujemy wolontariuszy do współpracy!

Kontakt do Głównego Animatora Lokalnego
phm. Przemysław Kowalski
kom. 503 499 833
e-mail: osl@czestochowa.zhp.pl

osl