Ostatnie posiedzenie HKO przed Zlotem Hufca 2018.

Druhny i druhowie.

Przed nami Zlot Hufca ZHP Częstochowa i uroczysty apel na którym corocznie podsumowana zostaje praca wszystkich jednostek harcerskich. Jest to już ostatni dzwonek aby docenić pracę naszych instruktorów na szczeblu zarówno hufca jak i chorągwi poprzez odznaczenia. Hufcowa Kapituła Odznaczeń zachęca do składania wniosków o odznaczenia.
Złożone przez Was wnioski zostaną zweryfikowane i rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu HKO które odbędzie się w dniu 05.06.2018 r. (wtorek) o godz. 18:15 w siedzibie hufca. Jest to ostatni termin przed Zlotem Hufca do którego można składać oryginały wniosków w formie papierowej. Wnioski przesłane elektronicznie bez papierowego odpowiednika złożone po tym terminie będą rozpatrywane dopiero po wakacjach. Zatem nie ma co zwlekać . Czas nagli. 

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!!!

phm. Tomasz Czarnecki /PAKUŁA/
Przewodniczący Hufcowej Kapituły Odznaczeń
Członek Chorągwianej Kapituły Odznaki HSZŚl.