Posiedzenie Hufcowej Kapituły Odznaczeń – 2018

Druhny i druhowie,

za nami kolejny rok harcerski, a przed nami Dzień Myśli Braterskiej, czyli czas kiedy możecie podziękować swoim instruktorom za ich pracę, wnioskując o wyróżnienie ich poprzez odznaczenia zarówno te hufcowe jak i chorągwiane. Wszystkie wnioski i regulaminy odznak dostępne są na stronie internetowej Hufca ZHP Częstochowa w zakładce Dokumenty HKO.

W dniu 22.01.2018 r. /poniedziałek/ o godz. 17:30 w siedzibie hufca odbędzie się posiedzenie Hufcowej Kapituły Odznaczeń. Możecie złożyć wnioski osobiście bezpośrednio do nas podczas posiedzenia HKO. My pomożemy Wam je uzupełnić i wstępnie zweryfikować.

Po terminie posiedzenia HKO wnioski należy składać w oryginale w sekretariacie hufca. Przesłanie wniosków drogą elektroniczną na adres e-mail HKO hko@czestochowa.zhp.pl nie zwalnia z obowiązku dostarczenia oryginału wniosków do HKO przed posiedzeniem Kapituły, podczas której będą weryfikowane.

Następna okazja wyróżnienia swoich podopiecznych będzie możliwa dopiero w czerwcu podczas Zlotu Hufca, więc nie ma co zwlekać.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !!!
phm. Tomasz Czarnecki /PAKUŁA/
przewodniczący Hufcowej Kapituły Odznaczeń
członek chorągwianej kapituły Odznaki HSZŚl.