Powakacyjne posiedzenie Hufcowej Kapituły Odznaczeń.

Druhny i druhowie.

Zapraszamy zainteresowane osoby na pierwsze po wakacjach posiedzenie Hufcowej Kapituły Odznaczeń które odbędzie się w dniu 13.09.2018 r. o godz. 18:00 w siedzibie Hufca ZHP Częstochowa.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !!!

phm. Tomasz Czarnecki /PAKUŁA/
Przewodniczący Hufcowej Kapituły Odznaczeń
Członek Chorągwianej Kapituły Odznaki HSZŚl.