Propozycja programowa Hufcowej Kapituły Odznaczeń

Druhny i druhowie.

Hufcowa Kapituła Odznaczeń przedstawia Wam propozycję programową z możliwością zdobycia jedynej w swoim rodzaju odznaki okolicznościowej z okazji 100 – lecia ZHP oraz Odzyskania Niepodległości. Zapraszam do lektury regulaminu oraz poniższej wiadomości.

 Propozycja programowa na 100-lecie ZHP.

Regulamin_odznaki_100_lat ZHP_i_Niepodleglosci

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!!!

phm. Tomasz Czarnecki /PAKUŁA/
przewodniczący Hufcowej Kapituły Odznaczeń
członek Chorągwianej Kapituły Odznaki HSZŚl.
______________________________________________________________________

                                               
Druhny i Druhowie!

Jak zapewne wiecie rok 2018 jest rokiem 100 – lecia ZHP oraz Odzyskania Niepodległości. 
Z tej okazji Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 przygotowała okolicznościową odznakę pamiątkową, którą będzie można zdobyć wykonując zadania wyłącznie w okresie od 11 listopada 2017 roku do 11 listopada 2018 roku. 

Te wykonane od 11 listopada 2017 r. do dnia dzisiejszego, o ile będą udokumentowane i spełnią wymogi regulaminu, oczywiście Kapituła zaliczy 🙂
Unikalność tej odznaki będzie polegała na tym, że nigdy więcej nie będzie można jej zdobyć.
Na odznace znajdują się Krzyż Harcerski z Okresu Walk o Niepodległość nadawany harcerzom, którzy brali udział w walkach lub przyczynili się do odzyskania i umacniania niepodległości w latach 1908 – 1921 oraz odznaka I Brygady Legionów. Odznaka metalowa, na wkręt – typu znanej Wam ze Zlotu w Palmirach, czy innych rajdów PTTK.
Cena odznaki to tylko 9 zł wraz z legitymacją a dostawa jest bezpłatna. 
Zachęcam Was i liczę na duży udział w zdobywaniu odznaki. 
Odznakę można zdobywać samodzielnie, z zastępem, drużyną, szczepem lub dowolnie dobraną grupą harcerzy. 
Odznakę mogą zdobywać zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy.
Jest ona dla wszystkich członków ZHP, którzy chcą mieć tą wyjątkową pamiątkę i podejmą wyzwanie !!!

Szczegółowy regulamin odznaki w załączniku.

Skład Kapituły Odznaki:

– phm. Mariusz Ziółkowski – Przewodniczący Kapituły
– phm. Jan Marcinkowski – z-ca Przewodniczącego Kapituły
– pwd. Magdalena Bardoni – Sekretarz Kapituły
– pwd. Agnieszka Janiszewska – Członek Kapituły
– pwd. Piotr Graff – Członek Kapituły

W razie pytań, proszę o kontakt mailowy nowydwormazowiecki@zhp.pl lub telefoniczny (602 630 387)

Bardzo proszę o przekazanie (rozesłanie) informacji do wszystkich jednostek oraz kadry i instruktorów.

Z harcerskim pozdrowieniem w imieniu Komendy oraz Kapituły Odznaki

Marcin Janiszewski Komendant Hufca