Rozkaz specjalny LS1/2019

Druhny i Druhowie,

dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu na wieczną wartę hm. Edwarda Szostaka – długoletniego, zasłużonego instruktora naszego hufca. Zapraszam do zapoznania się z rozkazem specjalnym.

Druh Edward do ostatnich dni uczestniczył harcerskich uroczystościach i imprezach programowych podczas licznych spotkań z dziećmi i młodzieżą, propagował działalność ZHP ze szczególnym uwzględnieniem patriotycznego wychowania. Odszedł od nas w niedzielny poranek 17 marca, pozostawiając niezliczony dorobek służby instruktorskiej, pokolenia wychowanych harcerzy i kochającą rodzinę.

1. Ogłaszam do dnia pogrzebu (środa 20.03) żałobę w Hufcu ZHP Częstochowa
2. Polecam okryć kirem sztandary i proporce harcerskie
3. Polecam nałożyć czarne opaski na krzyże harcerski
4. Wszystkie spotkania i zbiórki należy rozpocząć minutą ciszy.