Składka członkowska za IV kwartał

Druhny i Druhowie,

informuję, że wszyscy członkowie Hufca ZHP Częstochowa powinni do dnia 20 grudnia 2018 opłacić składki za IV kwartał 2018 roku oraz uregulować wszystkie zaległości wynikające z poprzednich miesięcy. W przypadku braku wpłaty składek członkowskich w tym terminie wszystkie osoby posiadające zaległości zostaną skreślone z listy członków ZHP z dniem 30.12.2018. Wpłaty należy dokonać na konto hufca tytułem: “PSC_imię i nazwisko_jednostka_kwartał za jaki jest składka” np. “PSC Krystian Łaszewski_KH_IV kw 2018” Informację na temat opłacalności składek w drużynie można uzyskać bezpośrednio u Skarbnika Hufca bądz u dh. Jagody w biurze KH. Dodatkowo informuję, że wszystkie brakujące wpłaty zaległe z poprzednich miesięcy będą potrącane z kartotek jednostek.