Spotkania Myśli i Kadry Instruktorskiej

Czuwaj!
W związku z niezastosowaniem się do warunków realizacji spotkania instruktorskiego zostaje ono odwołane. O terminie następnego Spotkania Myśli i Kadry Instruktorskiej naszego hufca pojawi się informacja najszybciej, jak tylko będzie to możliwe.
z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
pwd Julia Więckowska