Spotkanie Kapituły Wędrowniczej

Kapituła Wędrownicza wróciła z wakacji! 🙂

Zapraszamy na posiedzenie Hufcowej Kapituły Wędrowniczej 21 ( godz. 18:00) i 28 (godz. 18:30) września w Biurze Komendy Hufca.  

Zgłoszenia tradycyjnie prosimy kierować mailowo: kapitula@czestochowa.zhp.pl (prosimy o podanie celu spotkania oraz danych opiekuna)

Uwaga! W przypadku dużej liczby zgłoszeń obowiązują limity miejsc.
(Każda zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie udziału, lub zaproszenie na kolejny termin).
Terminy październikowe – niebawem! 😊