Spotkanie KSI – 19.10

Druhny i Druhowie,

Komisja Stopni Instruktorskich przypomina o swoim kolejnym posiedzeniu – 19.10.2017 roku o godz. 16:30 w budynku hufca. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie drogą mailową zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami do otwarcia i zamknięcia prób w terminie na 7 dni przed spotkaniem.

Czuwaj!