Spotkanie KSI

Druhny i Druhowie, 

w tym miesiącu Komisja Stopni Instruktorskich spotka się o godz. 16:30 w dniu 17/01/2019 w budynku hufca. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie drogą mailową zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami do otwarcia i zamknięcia prób w terminie na 7 dni przed spotkaniem.

Czuwaj!