Styczniowe Spotkanie KSI

Druhny i Druhowie,
 
zapraszamy na posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich, które odbędzie się 28 stycznia 2021 r. o godz.18:00. Spotkanie odbędzie się w sposób zdalny przez aplikacje Microsoft Teams. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie na adres ksi@czestochowa.zhp.pl zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w tym skany wypełnionej książeczki harcerskiej) do dnia 14.01.2021 r. 
Prosimy także o wysłanie adresów e-mail (w domenie ZHP) osoby realizującej próbę i opiekuna. Na posiedzeniu Komisji online również obowiązuje regulaminowe umundurowanie.
 
UWAGA! Maksymalnie na tydzień przed planowanym posiedzeniem KSI należy wrzucić do skrzynki pocztowej Hufca (ul. Wilsona 34) oryginały wniosków o otwarcie/zamknięcie próby.
 
Wszystkie osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o kontakt. Ze względu na obecną sytuację sanitarną i wynikające z niej utrudnienia w realizacji prób, prosimy o zgłoszenie się osób, których próby są zrealizowane, ale brakuje obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy lub osoby, którym kończy się regulaminowy czas realizacji próby, lecz ze względu na Covid-19 nie mogą zrealizować swoich punktów. Wszystkie zgłoszone przypadki będziemy rozpatrywać indywidualnie.
 
#razemalezdalnie