Szczep / ZD Komendant Kontakt
II Środowiskowy Szczep „Czarno-Czerwony” phm. Martyna Poniatowska martyna.poniatowska@zhp.net.pl
III Środowiskowy Szczep Harcerski „Skała” phm. Tomasz Derda tomasz.derda@zhp.net.pl
IV Szczep Harcerski „Kamyk” im. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” hm. Przemysław Kowalski  szczep.kamyk@zhp.net.pl
V Szczep Harcerski „Sulimczycy” hm. Adam Czarnołęski adam.czarnoleski@zhp.net.pl
Związek drużyn „Nigrum” hm. Agnieszka Borowiecka  agnieszka.borowiecka@zhp.net.pl