Wnioski o odznaki do HKO

Druhny i druhowie,


Zbliża się Zlot Hufca ZHP Częstochowa, podczas którego nastąpi podsumowanie całorocznej pracy harcerskiej. To czas kiedy poprzez odznaczenia można wyróżnić w sposób szczególny tych najbardziej zasłużonych. Zachęcam do zapoznania się z regulaminami odznak i składania wniosków do HKO – szczegóły na stronie hufca w zakładce „Dokumenty HKO”.
W bezpośrednim okresie przedzlotowym nasz zespół instruktorski ma bardzo ograniczone możliwości bezpośredniego kontaktu i dyspozycyjności.
Dlatego też już dziś Hufcowa Kapituła Odznaczeń informuje, że na wnioski o hufcowe odznaczenia, które miałyby być przyznane na Zlocie Hufca, czekamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2022 r. To ostateczny termin, w którym jesteśmy w stanie przeprowadzić weryfikację i wydanie naszej opinii.
Wnioski złożone po tym terminie będą oczekiwały na rozpatrzenie bez weryfikacji. Przypominamy, że wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail hko@czestochowa.zhp.pl a oryginały w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby hufca w zamkniętych kopertach zaadresowanych do HKO.

 Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ! 

phm. Tomasz Czarnecki /PAKUŁA/
Przewodniczący Hufcowej Kapituły Odznaczeń
Członek Chorągwianej Kapituły Odznaki HSZŚl.