Wolny Wakat w Komisji Rewizyjnej Hufca

wpis w: Aktualności | 0

Zgodnie ze Statutem ZHP oraz Ordynacją wyborczą ZHP z dnia 4 marca 2023 roku, Komisja Rewizyjna Hufca ogłasza wybór uzupełniający jednego wakatu do składu Komisji Rewizyjnej Hufca, który odbędzie się na posiedzeniu w dniu 16.06.2024 roku o godzinie 09:00 w HOW „Pająk”. Zgłoszenie kandydatury należy przesłać do dnia 16.06.2024 roku, do godz. 8:00, na adres mailowy  rewizyjna@czestochowa.zhp.pl . Kandydaci do Komisji Rewizyjnej Hufca muszą spełniać wymagania zgodnie z  § 38 i § 44 Statutu ZHP.