Zespół ds. Służby podlega pod obszar ds. środowiska lokalnego. Zajmuję się przede wszystkim pełnieniem służby na zewnątrz, we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo organizuje akcję wspierające środowisko lokalne. Do naszych najważniejszych wydarzeń należy udział w miejskich uroczystościach, współorganizacja Pielgrzymki ZHP na Jasną Górę oraz współorganizacja przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. 

  

Skład: 
pwd. Bolesław Biela – szef zespołu