Zgłoś się do sztabu organizacyjnego Zlotu Hufca

Druhny i Druhowie,

poszukujemy osób w wieku HS i W oraz instruktorów do pomocy w sztabie zlotu. Zgłaszać się można do 3 obszarów: organizacja, program, kuchnia.

Na zgłoszenia czekamy do 2.06 przez formularz.

Co ważne, aby zgłosić się do sztabu, należy mieć zgodę swojego drużynowego. Jeżeli ktoś chciałby być w sztabie, a będzie tylko na części zlotu, prośba, aby w uwagach o tym wspomnieć. 

Czuwaj!

phm. Mateusz Cyran