Zgłoś się do sztabu Pielgrzymki ZHP!

Druhny i Druhowie 🙂
XXIII Pielgrzymka ZHP na Jasną Górę zbliża się wielkimi krokami 🙂 
Tych z Was którzy są zainteresowani zaangażowaniem się w prace sztabu organizacyjnego, proszę o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza 🙂
Czuwaj!

https://goo.gl/forms/xCTlj57mIWuGJH2m2