Znowelizowana „Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej”

Druhny i Druhowie,

11 kwietnia 2018 r. Główna Kwatera ZHP znowelizowała „Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej” (Instrukcję HALiZ).

Najważniejszym powodem nowelizacji “Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej” była seria zmian przepisów państwowych i konieczność dostosowania do nich wewnętrznych regulaminów obowiązujących w ZHP.

Instrukcję wraz z wszystkimi załącznikami można pobrać tutaj.

Więcej szczegółów: https://zhp.pl/2018/haliz2018/