ZWDiP

Kapelan Hufca:
ks. pwd Grzegorz PASZKA

Szef
dh Radosław KOWALCZYK

zwdip@czestochowa.zhp.pl

Członkowie:
pwd. Katarzyna Lesiak
dh Bolesław Biela
dh Bartosz Dawiskiba