ZWDiP

Szef
phm. Michał Kasprzak

zwdip@czestochowa.zhp.pl

Członkowie:
pwd. Bolesław Biela
pwd. Bartosz Dawiskiba