Drużyna Drużynowy Kontakt
10 Jaskrowska Drużyna Wielopoziomowa „Żywioły” dh. Monika Derda monika.derda@zhp.net.pl
32 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zwiad” dh. Róża Puchała roza.puchala@zhp.net.pl