Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej “Horyzonty” tworzą instruktorzy, którzy lubią dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, prowadząc różnego rodzaju kursy, szkolenia, warsztaty dla kadr drużyn, obecnych i przyszłych instruktorów. Głównym celem zespołu jest wspieranie kadry hufca we wszechstronnym rozwoju. Formy organizowane przez HZKK to kursy przewodnikowskie dla przyszłych instruktorów, kursy drużynowych oraz warsztaty metodyczne.

Zespół co roku realizuje założony na początku roku plan pracy, który uwzględnia potrzeby kształceniowe hufca. Instruktorzy działający w zespole to osoby, które patrzą bardzo szeroko, często sami się doszkalają, żeby nie stać w miejscu. Są to specjaliści, który dobrze wiedzą po co i dlaczego chcą kształcić. 

 

 

Skład zespołu: 

phm. Jagoda Misztela SOKK 1055/2019 – szefowa zespołu 
ksztalcenie@czestochowa.zhp.pl

hm. Paulina Kutak SOKK 681/2018 

phm. Karolina Kwiatkowska BOKK nr 1178/2018 

phm. Justyna Tutaj  

hm. Przemek Kowalski

hm. Wojciech Śliwowski