Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Częstochowa zrzesza drużyny harcerskie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Aktualnie w skład Namiestnictwa wchodzą cztery drużyny: 16 CDH NS Promienie, 17 CDH NS Sokoły, 18 CDH NS Tropiciele Przygód, 30 CDH NS Pszczółki.

Naszym celem jest integracja środowisk NS na terenie Hufca ZHP Częstochowa, wymiana doświadczeń w zakresie pracy metodą harcerską w drużynach NS, promowanie działań drużyn NS, wspieranie, motywowanie i kształcenie instruktorów pracujących lub chcących pracować w środowiskach Nieprzetartego Szlaku.

Drużyny Nieprzetartego Szlaku biorą czynnie udział w wielu uroczystościach programowych hufca, np. Zlot Hufca, Betlejemskie Światło Pokoju i miejskich, w szczególności patriotycznych. W swoim środowisku organizujemy coroczne spotkania opłatkowe, zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej, Dzień Dziecka, Dzień Św. Jerzego. Naszą sztandarową imprezą są Integracyjne Olimpiady Uśmiechu. Uczestniczymy również w propozycjach programowych i Referatu NS Chorągwi Śląskiej ZHP.

Członkowie Namiestnictwa biorą także udział w zbiórkach i warsztatach organizowanych przez Referat Chorągwi Śląskiej ZHP.

Nasi harcerze zdobywają różne odznaki np. Jubileuszowa Odznaka 100 lat ZHP i Niepodległości, czy Harcerska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza.

Namiestniczka:
phm. Tatiana Telehojna-Jasińska
ns@czestochowa.zhp.pl

Członkowie:
dh. Izabela Tokarczyk
dh. Agnieszka Nowak
dh. Dorota Jakiel
dh. Patrycja Majewska