Nieobecność Skarbnik Hufca

Druhny i Druhowie,
w dniach 9.05 – 31.05 Druh Skarbnik nie będzie pełnił dyżurów w hufcu. Kontakt telefoniczny będzie utrudniony. W sprawach pilnych poleca się Komendant Hufca. 
Prosimy o wyrozumiałość.
Czuwaj!