Spotkania Kapituły Wędrowniczej

Już dziś zapraszamy na grudniowe posiedzenia HKW:
1 grudnia (piątek) od godziny 17:10 w OSL ul. Bardowskiego
22 grudnia (piątek) od godz. 17:10 w Biurze Hufca

Zgłoszenia prosimy kierować na maila: kapitula@czestochowa.zhp.pl

Uwaga! W przypadku dużej ilości zgłoszeń obowiązują limity miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).
Każda zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie udziału.

Zapraszamy!