Zlot ZHP – wpłaty

Druhny i druhowie,

Przypominamy o zbliżającym się terminie wpłat za udział w Zlocie ZHP 2018, który upływa 18.03.2018 roku. Wysokość drugiej raty wynosi 350,00 zł i należy ją przelać na konto hufca ( 95 1020 1664 0000 3402 0019 4878) tytułem: II rata ZLOT ZHP – imię i nazwisko- numer i nazwa jednostki podstawowej np. II rata ZLOT ZHP – Przemysław Kowalski – SZCZEP KAMYK

Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Zlocie.

W razie pytań lub problemów proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.